•  

Vala Distributor

Следно
Пред
Детали

Вала Дистрибуција е сервис за косовските потрошувачи, компанија која дава услуги за плаќање, а основана e 2014 година со седиште во Приштина, Косово. Компанијата дистрибуира и обезбедува различни услуги и електронски трансакции, вклучително надополнување на мобилни телефони, при-пејд и комунални услуги за плаќање сметки и услуги за наплата на пакети. Оваа компанија со години обезбедува дистрибуција на платежни услуги за големи потрошувачи, како и за независни трговци на мало во Косово, но ја покрива и косовската дијаспора во ЕУ со истите услуги. Компанијата нуди услуга и дава овластување на трговците на мало да го зголемат уделот во нивните продавници нудејќи им на своите клиенти различни решенија за плаќање на шалтер. На преку 3000 продажни места само во Косово и со милиони трансакции направени годишно, овие дополнителни услуги привлекуваат се повеќе клиенти во продавниците, зголемувајќи ги приходите за трговците на мало. Нивниот фокус, пред сè, е да продолжат да испорачуваат и да ја подобрат веќе одличната услуга. Тоа за компанијата значи дека во иднина дополнително зголемување ќе го зголеми бројот за услуги што трговците можат да им ги понудат на своите клиенти, со што ќе се зголеми покриеноста и пристапноста на услугата.