•  
Скролувајте надолу

Кариера

КАРИЕРА

Групацијата Малиќи и сите вработени кои се дел од оваа приказна се посветени на исполнување на мисијата и визијата и се водат по воспоставените вредности при исполнување на целите и при самиот процес кој води кон нив. Креираме дополнителни вредности за нашите чинители и за заедницата водени од мотивираност и упорност. Користиме најнови технологии и алатки за одржливост и врвни бизнис стандарди. Цврсто веруваме дека сите наши компании и тимот на вработени можат заедно да испорачаат повеќе, поефикасно и поуспешно, црпејќи знаење и вештини еден од друг, надградувајќи се меѓусебно и давајќи можност на сите подеднакво да учествуваат во давање на идеи и создавање на нови деловни можности.

01.