•  
Lëvizni poshtë

E fundit jonë
Lajme

Fondacioni “Enver Maliqi” investon në proceset arsimore të kategorive të rrezikuara të qytetarëve.

The Foundation “Enver Maliqi” invests in the educational processes of vulnerable categories of citizens.

Mevlude Maliqi, kryetarja e Fondacionit "Enver Maliqi" dhe drejtoresha ekzekutive e fondacionit Nina Sherifovska, sot dhuruan mjete shkollore për nxënësit e klasës së parë në shkollën fillore "Vasil Glavinov" në komunën e Çairit.

Fondacioni “Enver Maliqi” investon në proceset arsimore të kategorive të rrezikuara të qytetarëve.

Ata uruan që nxënësit e klasës së parë të zotërojnë me sukses gjërat më të rëndësishme në jetë, shoqërimin, lojën dhe edukimin.

Suksese nxënësve të klasës së parë! !

Leave a Reply

01.