Scroll down

Our latest
News

Fondacioni “Enver Maliqi“ këtë vit me kënaqësi e mbështeti shfaqjen poetiko-muzikore dhe performancën vizuale të “Merr Frymë“. Autorët janë Xhijan Emin dhe Tina Ivanova, premiera u mbajt me 25 Mars në sallën e koncerteve të Filharmonisë. Kompozitori dhe dirigjenti Xhijan Emin, në këtë shfaqje foli për dashurinë, për Shkupin dhe mjeshtërisht ja doli të jetë..

Read more
01.

Фондацијата „Енвер Малиќи“ годинава со задоволство го поддржа музичко-поетскиот и визуелен перформанс „Диши љубов“. Негови автори се Џијан Емин и Тина Иванова, а премиерна се одржа на 25 март во Концертната сала на Филхармонија. Композиторот и диригент Џијан Емин, на овој перформанс тематски проговори за љубовта, за Скопје и мајсторски успеа на сцена да биде..

Read more
02.

This year, the Enver Maliqi Foundation gladly supported the music-poetic and visual performance “Breathe Love”. Its authors are Gian Emin and Tina Ivanova, and the premiere was held on March 25 at the Concert Hall of the Philharmonic. The composer and conductor Gian Emin, in this performance, spoke thematically about love, for Skopje and masterfully..

Read more
03.

На 27.12.2021 година во НУ Албански театар за деца и млади – Скопје се одржаа две репризи на детската претстава “Албански легенди„ од режисерот Ледијан Ѓеци, во кој беа присутни ученици од основните училишта од Чаир. Со иницијативата на „Фондацијата Енвер Малиќи„ и компанијата ““Dogan air condition solutions” беа донирани две донации кои содржат подароци за Нова година за..

Read more
04.

Со огромна чест Ви соопштуваме, за успешно одржаната панел дискусија на ден 15.12.2021, во организација на Ротари клуб – Скопје Парк и поддршка на Фондацијата Енвер Малиќи на тема: “Трансплантација – досегашен успех, понатамошен развој и подигнување на свеста за донирање органи”. Целта на панелот беше фокусот на подигнување на свеста на нашите граѓани за донирање..

Read more
05.

Ten companies of the Maliqi family, from the Macedonian and Kosovo market, are becoming part of the “Maliqi Group”, with a development plan, unique operation, digitalization and vision of the owners and the team. – It’s our honor and responsibility, today, with my family to introduce you to the plans and concrete proposals for the..

Read more
06.