•  

Gekos

Следно
Пред

Во 2001 година, Гемак ја проширува својата дејност, отварајќи компанија во Косово со иста структура и логистика за увоз и дистрибуција на брендови и произ- води соодветно на потребите на тамошниот пазар.


Gekos e лидер во дистрибуција на врвни принципали за тутун и алкохол како: Империал Тобако (West, Davidoff, Boss и Style), Diageo (Guiness, Johnnie Walker, Smirnoff, Bailey’s, J&B) и други.

Gekos во своето работење имплементира врвни светски стандарди и принципи, следејќи ги потребите и вкусовите на клиентите.