•  

AGMAM Group

Следно
Пред
  • Датум: 2023
  • Име: AGMAM Group
  • Локација: Albania
  • Веб-страница: #

Во 2023 година Малиќи груп го прошири својот бизнис, отворајќи ja Agmam group во Албанија со структура и логистика за увоз и дистрибуција на брендови и производи според потребите на локалниот пазар.
Агмам груп во својата работа имплементира врвни светски стандарди и принципи, следејќи ги потребите и вкусовите на клиентите.
Водени од мисијата за беспрекорен процес на дистрибуција на производите од портфолиото на нашите принципали, врши услуга на увоз до продажно место, преку имплементација на најновите технологии во областа на дистрибуцијата и продажбата. Компанијата Агмам груп создава вредности за своите клиенти преку врвна услуга и партнерство, како и инвестирање во континуиран раст и развој во Албанија.